Course: Introduction to Information Technologies

« Back
Course title Introduction to Information Technologies
Course code KTE/B2INF
Organizational form of instruction Exercise
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Papež Martin, Ing.
 • Kubrický Jan, Mgr. Ph.D.
 • Stoffová Veronika, prof. Ing. CSc.
 • Lavrinčík Jan, PhDr. DiS.
Course content
Information technology and its classification. Types of computer networks based on several aspects, advantages and disadvantages, network operating systems. Structure and operation of a computer network (access rights, file attributes, Novell NetWare-structure of directories, disc mapping). Internet - characteristics, Internet as a source of information. Computer viruses and protection against them, types of viruses classified based on several aspects, anti-virus programmes, signs of viruses, basics of safe work. Operating systems - characteristics, classification, MSDOS, superstructure of Windows 3.1X, WINDOWS 95/98/2000/Me/XP, operation, characteristics, differences, multitasking. Basic classification of hardware. Application software - classification and characteristics of programmes. Peripheries (printers, scannners, etc.). Multimedia. Office programme packages. Graphic programme. Compression programmes - purpose, classification, characteristics. Presentation programmes.

Learning activities and teaching methods
Work with Text (with Book, Textbook), Projection (static, dynamic)
 • Attendace - 12 hours per semester
 • Preparation for the Course Credit - 20 hours per semester
Learning outcomes
On completion of the course, students should be able to: define basic terms used in IT and explain relations between them; be familiar with basic structure of computer networks, and with computer hardware and software.
On completion of the course, students should be able to: define basic terms used in IT and explain relations between them; be familiar with basic structure of computer networks, and with computer hardware and software.
Prerequisites
Basic knowledge of informatics and computer skills at secondary school level

Assessment methods and criteria
Essay

Elaboration of a semester thesis on a given IT topic. Passing a credit test followed by a discussion about the results.
Recommended literature
 • Bárta, J. (1997). Úvod do počítačových sítí. České Budějovice : KOPP. 204 s.
 • Beránek, P. (2001). Digitální video v praxi. Brno : UNIS. 264 s.
 • Čapek, J. a Fabian, P. (2000). Komprimace dat, principy a praxe. Praha : Computer Press.
 • Černochová, M., Komrska, T., Novák, J. (1998). Využití počítače při vyučování. Praha : Portál. 168 s.
 • Klement, M. (2001). Hardware a software. Olomouc : VUP, 179 s.
 • Klement, M. (2001). Základy práce s PC. Olomouc : VUP, 214 s.
 • Knotek, P. aj. (2000). Velká kniha skenování, úprava obrázků a tisk. Brno : UNIS, 287 s.
 • Kořínek, M. a Kmoníček, J. (1996). Novell NetWare 4.x.. České Budějovice : KOPP, 314 s.
 • Kropáč, J., Kubíček, Z., Chráska, M., Havelka, M. (2002). Informační technologie ve škole. In Oborové didaktiky (text pro účastníky korespondenčního studia). Olomouc : PdF UP, s. 116-138.
 • Kubica, J. (1997). Internet efektivně. Brno : CCB s.r.o. 188 s.
 • Mansfeld, G., Ehrkamp, J., Dralle, S. (2000). Rozšiřování a opravy PC. Praha : Grada, 278 s.
 • Mrnuštík, J. (1998). Viry 98 včetně makroviru a antivirové ochrany sítě. Praha : Grada Publishing. 96 s.
 • NOVÁK, J. (1998). Digitální fotografie a video. Praha : Grada, 128 s.
 • Slavík, J., Novák, J. (1997). Počítač jako pomocník učitele. Praha : Portál. 119 s.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Education (BB15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Education (BB14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Pedagogy - social work (BB15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Pedagogy - social work (BB14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Pedagogy - public administration (BB14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Pedagogy - public administration (BB15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Pedagogy - public administration (BB16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer