Course: Information Technologies

« Back
Course title Information Technologies
Course code KTE/BINT
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction eLearning
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kubrický Jan, Mgr. Ph.D.
Course content
The course focuses on the mastery of information technologies in the complex plane needs to work in various fields of education. It is primarily focused on working with office suite MS Office 2010/2013/2016, introduction to basic rules of safe work on the PC and on the Internet. Instruction is distance learning, students have access to distance learning support and opportunity for consultations. Discusses possibilities of using modern technologies in practice, with an emphasis on multimedia.

Learning activities and teaching methods
Work with Text (with Book, Textbook)
 • Attendace - 12 hours per semester
 • Preparation for the Course Credit - 20 hours per semester
Learning outcomes
The course aims at providing enough information and practical skills for introducing information technologies at schools. Relation of informatics and information technologies. Basic orientation in computer networks and the hardware and software of a PC. Didactic usage of a computer in a teacher's practice.
After completing the course, students should be able to efficiently use office suite of programs for creating theses, documentation and own teaching materials.
Prerequisites
Basic knowledge of informatics and computer skills at secondary school level

Assessment methods and criteria
Seminar Work

Conditions to receive a credit: Elaboration of a semester project at the required level.
Recommended literature
 • Bárta, J. (1997). Úvod do počítačových sítí. České Budějovice : KOPP, 204 s.
 • Čapek, J. a Fabian, P. (2000). Komprimace dat, principy a praxe. Praha : Computer Press.
 • Černochová, M., Komrska, T., Novák, J. (1998). Využití počítače při vyučování. Praha : Portál. 168 s.
 • Demel, J. (1995). Internet pro začátečníka. Praha : Grada.
 • Hynek, D. (1997). ARJ, WinZip, RAR a další komprimační programy. Praha : Grada. 144 s.
 • Knotek, P. aj. (2000). Velká kniha skenování, úprava obrázků a tisk. Brno : UNIS, 287 s.
 • Koch, M. a kol. (1998). Informační systémy a technologie. Brno : VUT, 147 s.
 • Kubica, J. (1997). Internet efektivně. Brno : CCB s.r.o.
 • Mansfeld aj. (2000). Rozšiřování a opravy PC. Praha : Grada.
 • Slavík, J., Novák, J. (1997). Počítač jako pomocník učitele. Praha : Portál. 119 s.
 • Šnorek M. (2002). Periferní zařízení. Praha : ČVUT, 162 s.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Visual arts with a focus on education (single-field) (BB14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Visual arts with a focus on education (single-field) (BB15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Visual arts with a focus on education (single-field) (BB13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Pedagogic Competence and Common ground Subjects (BB15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Pedagogic Competence and Common ground Subjects (BB15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Pedagogic Competence and Common ground Subjects (BB14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Pedagogic Competence and Common ground Subjects (BB14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter