Course: Information Technologies in Education

« Back
Course title Information Technologies in Education
Course code KTE/IITV
Organizational form of instruction Lecture + Exercise
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Stoffová Veronika, prof. Ing. CSc.
 • Kubrický Jan, Mgr. Ph.D.
 • Chráska Miroslav, doc. PhDr. Ph.D.
 • Papež Martin, Ing.
Course content
Basic characteristics and attributes of information technology. Types of computer networks from different respects, advantages and disadvantages, network operating systems. Structure and operation of a computer network (access rights, file attributes, Novell NetWare-structures of directories, disc mapping). Network technology. Internet - characteristics, Internet as a source of information. Computer as an element of a computer network. Basic classification of computers, hardware, structure of a computer and its individual functional blocks. Peripheries (printers, scanners, etc.). Multimedia. Basic computer software. Operating systems - characteristics, classification, MSDOS, superstructure of Windows 3.1X, WINDOWS 95/98/2000/Me/XP, operation, characteristics, differences, multitasking. Application software - classification and features of programmes. Office programme packages. Graphic programmes. Compression programmes - purpose, classification, characteristics. Presentation programmes. Computer viruses and protection against them, types of viruses according to different aspects, antivirus programmes, symptoms of viruses, basics of safe PC work.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Work with Text (with Book, Textbook), Projection (static, dynamic)
 • Attendace - 12 hours per semester
 • Preparation for the Course Credit - 20 hours per semester
Learning outcomes
Basic characteristics and attributes of information technologies. Types of computer networks, advantages, disdvatages. Construction and maintenance of a computer network. Internet. Computer components, structure, types of computers, hardware, software. Safety of work.
On completion of the course, students should be able to: define basic terms used in IT and explain relations between them; be familiar with basic structure of computer networks, and with computer hardware and software.
Prerequisites
Basic knowledge of informatics and computer skills at secondary school level

Assessment methods and criteria
Oral exam, Student performance

Test of knowledge and skills covered by the subject "Informatika a výpočetní technika" (Informatics and computer technology) at a secondary school.
Recommended literature
 • Bárta, J. (1997). Úvod do počítačových sítí. České Budějovice : KOPP, 204 s.
 • Beránek, P. (2001). Digitální video v praxi. Brno : UNIS. 264 s.
 • Čapek, J. a Fabian, P. (2000). Komprimace dat, principy a praxe. Praha : Computer Press.
 • Černochová, M., Komrska, T., Novák, J. (1998). Využití počítače při vyučování. Praha : Portál. 168 s.
 • Chráska, M. (2004). Informační technologie ve škole. In Kropáč, J. a kol. Didaktika technických předmětů : vybrané kapitoly.. Olomouc.
 • Klement, M. (2001). Hardware a software. Olomouc : VUP, 179 s.
 • Klement, M. (2005). Microsoft Windows XP a Microsoft Office XP. Olomouc: UP.
 • Knotek, P. aj. (2000). Velká kniha skenování, úprava obrázků a tisk. Brno : UNIS, 287 s.
 • Kořínek, M, Kmoníček, J. (1996). Novell NetWare 4.x.. České Budějovice : KOPP. 314 s.
 • Kubica, J. (1997). Internet efektivně. Brno : CCB s.r.o. 188 s.
 • MAGERA, I. (2005). Microsoft Office PowerPoint 2003 : podrobná uživatelská příručka.. Brno.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Information Education with Focus on Education (BB15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Information Education with Focus on Education (BB14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Information Education with Focus on Education (BB14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Fundamentals of the technical sciences and information technologies in education (CA16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Information Education with Focus on Education (BB16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Information Education with Focus on Education (BB13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Information Education with Focus on Education (BB15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Information Education with Focus on Education (BB16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter