Course: ICT in Education

« Back
Course title ICT in Education
Course code KTE/IKTV
Organizational form of instruction Lecture + Exercise
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Stoffová Veronika, prof. Ing. CSc.
Course content
The aim of the course is to provide knowledge and practical skills for effective usage of ICT at schools. ICT definitions and division, types of media, networks, network operating systems, internet, signal transport, high speed communication, etc.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Work with Text (with Book, Textbook), Projection (static, dynamic)
  • Attendace - 12 hours per semester
  • Preparation for the Course Credit - 20 hours per semester
Learning outcomes
The aim of the course is to provide knowledge and practical skills for effective usage of ICT at schools. ICT definitions and division, types of media, networks, network operating systems, internet, signal transport, high speed communication, etc.
On completion of the course, students should be able to: define basic terms used in IT and explain relations between them; be familiar with basic structure of computer networks, and with computer hardware and software.
Prerequisites
Basic knowledge of informatics and computer skills at secondary school level

Assessment methods and criteria
Mark

Test of knowledge and skills covered by the subject "Informatika a výpočetní technika" (Informatics and computer technology) at a secondary school.
Recommended literature
  • Bárta, J. (1997). Úvod do počítačových sítí. České Budějovice : KOPP.
  • Kořínek, M. a Kmoníček, J. (1996). Novell NetWare 4.x.. České Budějovice : KOPP, 314 s.
  • Kropáč, J., Kubíček, Z., Chráska, M., Havelka, M. (2002). Informační technologie ve škole. In Oborové didaktiky (text pro účastníky korespondenčního studia). Olomouc : PdF UP, s. 116-138.
  • Kubica, J. (1997). Internet efektivně. Brno : CCB s.r.o.
  • Slavík, J. a Novák, J. (1997). Počítač jako pomocník učitele. Praha : Portál. 119 s.
  • Stoffová, V. a kol. (2001). Informatika, informačné technológie a výpočtová technika. Terminologický a výkladový slovník. Nitra : FPV UKF. 230 s.


Study plans that include the course