Course: ICT in Education

« Back
Course title ICT in Education
Course code KTE/IKTVQ
Organizational form of instruction Lecture + Exercise
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Stoffová Veronika, prof. Ing. CSc.
Course content
The aim of the course is to provide knowledge and practical skills for effective usage of ICT at schools. ICT definitions and division, types of media, networks, network operating systems, internet, signal transport, high speed communication, etc.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Work with Text (with Book, Textbook), Projection (static, dynamic)
  • Attendace - 12 hours per semester
  • Preparation for the Course Credit - 20 hours per semester
Learning outcomes
The aim of the course is to provide knowledge and practical skills for effective usage of ICT at schools. ICT definitions and division, types of media, networks, network operating systems, internet, signal transport, high speed communication, etc. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni: - zhodnotit význam informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání z pohledu obecné technické, obor informatického ale především didaktického, - realizovat a koordinovat správný výběr standardních didaktických aplikací, - didaktické aplikace nejen efektivně využívat, ale i doplnit, modifikovat a vytvářet vlastní, - vytvářet vlastní aplikace v oblasti elektronických učebních pomůcek, - vytvářet vlastní aplikace a efektivně uplatňovat možnosti v oblasti počítačového zkoušení a prověřování vědomostí, - orientovat se v problematice školních informačních systémů a digitálních knihoven a učebnic, včetně jejich zabezpečení, - kriticky zhodnotit dopad Internetu na vzdělávání, - prakticky uplatňovat zásady bezpečné práce s PC a Internetem, - posoudit význam a uplatňovat zásady webové bezpečnosti v praxi.
On completion of the course, students should be able to: define basic terms used in IT and explain relations between them; be familiar with basic structure of computer networks, and with computer hardware and software.
Prerequisites
Basic knowledge of informatics and computer skills at secondary school level

Assessment methods and criteria
Mark

Test of knowledge and skills covered by the subject "Informatika a výpočetní technika" (Informatics and computer technology) at a secondary school.
Recommended literature
  • Bárta, J. (1997). Úvod do počítačových sítí. České Budějovice : KOPP.
  • Kořínek, M. a Kmoníček, J. (1996). Novell NetWare 4.x.. České Budějovice : KOPP, 314 s.
  • Kropáč, J., Kubíček, Z., Chráska, M., Havelka, M. (2002). Informační technologie ve škole. In Oborové didaktiky (text pro účastníky korespondenčního studia). Olomouc : PdF UP, s. 116-138.
  • Kubica, J. (1997). Internet efektivně. Brno : CCB s.r.o.
  • Slavík, J. a Novák, J. (1997). Počítač jako pomocník učitele. Praha : Portál. 119 s.
  • Stoffová, V. a kol. (2001). Informatika, informačné technológie a výpočtová technika. Terminologický a výkladový slovník. Nitra : FPV UKF. 230 s.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Teaching technical and information education in secondary school and primary school classes 6 through 9 (NA16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Teaching technical and information education in secondary school and primary school classes 6 through 9 (NA16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter