Course: Information Technologies

« Back
Course title Information Technologies
Course code KTE/INFOU
Organizational form of instruction Lecture + Exercise
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Stoffová Veronika, prof. Ing. CSc.
Course content
Relationship between informatics and information technology, terminology of a school information system, information society, information education. Computer networks (in particular with respect to UPONET) and hardware and software PC structure. Students are further introduced to didactic use of a computer by a teacher.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Work with Text (with Book, Textbook), Projection (static, dynamic)
  • Attendace - 12 hours per semester
  • Preparation for the Course Credit - 20 hours per semester
Learning outcomes
The course aims at providing enough information and practical skills for introducing information technologies at schools. Relation of informatics and information technologies. Basic orientation in computer networks and the hardware and software of a PC. Didactic usage of a computer in a teacher's practice.
On completion of the course, students should be able to: define basic terms used in IT and explain relations between them; be familiar with basic structure of computer networks, and with computer hardware and software.
Prerequisites
Basic knowledge of informatics and computer skills at secondary school level

Assessment methods and criteria
Seminar Work

Test of knowledge and skills covered by the subject "Informatika a výpočetní technika" (Informatics and computer technology) at a secondary school.
Recommended literature
  • ČAPEK, J., FABIAN, P. Komprimace dat, principy a praxe. Praha : Computer Press 2000. 173 s. ISBN 80-7226-231-9 ČERNOCHOVÁ, M., KOMRSKA, T., Novák, J. Využití počítače při vyučování. Praha : Portál 1998. 168 s. KLEMENT, M. Hardware a software. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2001. 179 s. ISBN 80-244-0319-X. KLEMENT, M. Základy práce s PC. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2001. 214 s. ISBN 80-244-0317-X. KOŘÍNEK, M, KMONÍČEK, J. Novell NetWare 4.x. 1. vyd., České Budějovice : KOPP 1996. 314 s. KNOTEK, P. a kol. Velká kniha skenování, úprava obrázků a tisk. Brno : UNIS, 2000, 287 s. ISBN 80-86097-50-1 MRNUŠTÍK, J. Viry 98 včetně makrovirů a antivirové ochrany sítě. 1. vyd., Praha : Grada 1998. 96 s. KUBICA, J. Internet efektivně. 1. vyd. Brno : CCB s.r.o. 1997. 188 s. MANSFELD, EHRKAMP, DRALLE, Rozšiřování a opravy PC. Praha : Grada 2000. 278 s. ISBN80-7169-660-9 PECINOVSKÝ, J.,PECINOVSKÝ, R. Česká WindowsŇ 98. 1. vyd., Praha : Grada 1998. 232 s. SLAVÍK, J. a NOVÁK, J. Počítač jako pomocník učitele. Praha : Portál 1997. 120 s. .


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester