Course: Introduction to Information Technologies

« Back
Course title Introduction to Information Technologies
Course code KTE/K2INF
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Chráska Miroslav, doc. PhDr. Ph.D.
 • Kubrický Jan, Mgr. Ph.D.
 • Dostál Jiří, doc. PhDr. PaedDr. Ph.D.
Course content
Information technology and its classification. Types of computer networks based on various aspects, advantages and disadvantages, network operating systems. Structure and operation of a computer network (access rights, file attributes, Novell NetWare - structure of difectories, disc mapping). Internet - characteristics, Internet as an information source. Basic classification of hardware, structure of a computer and its individual functional blocks. Peripheries (scanners, printers, etc.). Application software - classification, characteristics of programmes. Operating systems - characteristics, classification, MSDOS, superstructure of Windows 3.1X, WINDOWS 95/98/2000/Me/XP, operation, characteristics, differences, multitasking. Office programme packages. Graphic programmes, Compression programmes - purpose, classification, characteristics. Presentation programmes. Computer viruses and protection against them, types of viruses based on various aspects, antivirus programmes, symptoms of viruses, principles of safe PC work. Multimedia.

Learning activities and teaching methods
Work with Text (with Book, Textbook), Projection (static, dynamic)
 • Attendace - 12 hours per semester
 • Preparation for the Course Credit - 20 hours per semester
Learning outcomes
On completion of the course, students should be able to: define basic terms used in IT and explain relations between them; be familiar with basic structure of computer networks, and with computer hardware and software.
On completion of the course, students should be able to: define basic terms used in IT and explain relations between them; be familiar with basic structure of computer networks, and with computer hardware and software.
Prerequisites
Basic knowledge of informatics and computer skills at secondary school level

Assessment methods and criteria
Essay

Based on individual tasks to prove basic awareness and practical skills of the subject.
Recommended literature
 • Bárta, J. (1997). Úvod do počítačových sítí. České Budějovice : KOPP.
 • Beránek, P. (2001). Digitální video v praxi. Brno : UNIS. 264 s.
 • Čapek, J. a Fabian, P. (2000). Komprimace dat, principy a praxe. Praha : Computer Press.
 • Černochová, M., Komrska, T., Novák, J. (1998). Využití počítače při vyučování. Praha : Portál. 168 s.
 • Klement, M. (2001). Hardware a software. Olomouc : VUP, 179 s.
 • Klement, M. (2001). Základy práce s PC. Olomouc : VUP, 214 s.
 • Knotek, P. aj. (2000). Velká kniha skenování, úprava obrázků a tisk. Brno : UNIS, 287 s.
 • Kořínek, M, Kmoníček, J. (1996). Novell NetWare 4.x.. České Budějovice : KOPP. 314 s.
 • Kropáč, J., Kubíček, Z., Chráska, M., Havelka, M. (2002). Informační technologie ve škole. In Oborové didaktiky (text pro účastníky korespondenčního studia). Olomouc : PdF UP.
 • Kubica, J. (1997). Internet efektivně. Brno : CCB s.r.o. 188 s.
 • Mansfeld, G., Ehrkamp, J., Dralle, S. (2000). Rozšiřování a opravy PC. Praha : Grada, 278 s.
 • Mrnuštík, J. (1998). Viry 98 včetně makroviru a antivirové ochrany sítě. Praha : Grada Publishing. 96 s.
 • Novák, J. (1998). Digitální fotografie a video. Praha : Grada.
 • Slavík, J., Novák, J. (1997). Počítač jako pomocník učitele.. Praha : Portál. 119 s.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester