Předmět: Invited expert workshop 1

« Zpět
Název předmětu Invited expert workshop 1
Kód předmětu PCH/82AW1
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dolejš Martin, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Bližší informace na http://tera.expresivniterapie.cz/wp-content/uploads/2014/08/Mal%C3%A1_Eva.pdf

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Projekce (statická, dynamická)
Výstupy z učení
Workshop na téma
Základní znalosti s prezentované problematiky a z oborů psychologie.
Předpoklady
Znalosti, dovednosti z oblasti wokrshopu.

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified

Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Educational Psychology (16) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Educational Psychology (16) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Clinical Psychology (16) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Clinical Psychology (16) Obory z oblasti psychologie - -