Předmět: Aktivní účast na konferenci 2

« Zpět
Název předmětu Aktivní účast na konferenci 2
Kód předmětu PCH/91BK2
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Sobotková Irena, doc. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
Aktivní účast na celostátní nebo mezinárodní konferenci (ústní sdělení nebo poster). Student je hlavním autorem sdělení (posteru). Téma příspěvku se váže k disertační práci. Účast na konferenci je vykázána v OBD.

Studijní aktivity a metody výuky
  • Příprava na zápočet - 125 hodin za semestr
Výstupy z učení
Připravit a prezentovat příspěvek na odborné akci.
Student získá dovednost připravit a prezentovat příspěvek na konferenci (ústní sdělení či poster).
Předpoklady
Student DSP pracuje na své disertační práci. Zpracovává přehled vědeckých poznatků v dané oblasti zkoumání, realizuje vlastní výzkum, zpracovává data, analyzuje a diskutuje výzkumná zjištění.

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Student DSP je povinen doložit účast na konferenci předložením programu konference.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Klinická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Klinická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -