Předmět: Zahraniční stáž

« Zpět
Název předmětu Zahraniční stáž
Kód předmětu PCH/91CZS
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Seitlová Klára, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Individuální náplň dle profilace disertační práce - vědecko výzkumný pobyt - výukový pobyt

Studijní aktivity a metody výuky
  • Příprava na zápočet - 50 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 2 hodiny za semestr
  • Exkurze - 80 hodin za semestr
Výstupy z učení
V průběhu DSP mají studenti možnost absolvovat zahraničí stáž jak v rámci standardních nabízených zahraničních programů (Erasmus, aj.), tak dle vlastního výběru s ohledem na oborové zaměření disertační práce (badatelský pobyt v rámci stipendia, grantu, aj.). Zahraniční stáž (min. 7 dnů).
Absolvováním zahraniční stáže by měl doktorand/a získaz specifické znalosti a dovednosti. Znalosti: - orientace v grantových výzvách a možnostech získaní finanční podpory na zahraniční výzkumné nebo výukové pobyty Dovednosti: - úspešné podání žádosti o finanční podporu na zahraniční výzkumný nebo výukový pobyt - jazykové znalosti (primárně ve světových jazycích) - spolupráce se zahraničními pracovišti a odborníky se zaměřením na výzkumné téma disertační práce
Předpoklady
Znalost cizího jazyka (primárně znalost světového jazyka AJ, Nj. aj.)

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Obecné požadavky: - Znalost cizího jazyka (primárně Aj, Nj, atd.) - Znalost zahraničních pracovišť a odborníků s profilací na téma disertační práce Po návratu: - Doložení Transcript of Records nebo jiného dokladu potvrzujícího délku a zaměření stáže (viz webové stránky Katedry psychologie - DSP - Zápis zahraniční stáž) - Vypracování závěrečné zprávy
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Klinická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Klinická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -