Předmět: Publikační dovednosti pro psychology

« Zpět
Název předmětu Publikační dovednosti pro psychology
Kód předmětu PCH/91MPD
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Neusar Aleš, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah předmětu: a) Filozofie publikování - kde (monografie, článek, impakt faktor, peer review), co (na co se zaměřit, typy článků), proč (akademické body, osobní zájem), v jakém jazyce (česky, anglicky či v jiném jazyce?), b) publikační normy (např. APA norma; ISO 690), c) struktura odborného článku i jiných publikací (např. monografie, popularizačního článku). d) kritická analýza vlastního i cizího textu

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace
  • Semestrální práce - 80 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 29 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je zdokonalit schopnosti doktoradů odborně publikovat a zvýšit jejich publikační potenciál. Předmět se věnuje zejména těmto tématům: a) filozofie samotného publikování - kde, co, proč, v jakém jazyce, b) publikační normy (např. APA norma; ISO 690), c) struktura odborného článku i jiných publikací (např. monografie, popularizačního článku). Výuka probíhá formou přímé výuky (workshopy), e-learningu a osobních konzultací. Účastníci dostanou během předmětu zpětnou vazbu na své texty v češtině či angličtině. Na konci letního semestru by měli mít hotov odborný článek. Přímá výuka v zimním semestru - v rámci předmětu "Jak na akademické psaní. Survival guide" - viz rozvrhová akce (FIF/93AP) Prosinec - Duben (možné osobní konzultace; psaní vlastního odborného článku) Duben/Květen - zpětná vazba na článek + navržené změny. Květen/Červen - zapsání kreditu (povinná součást: a) účast na kurzu, b) odevzdání článku "včas", c) přepracování článku na základě připomínek max. do konce června)
Absolvent získá tyto kompetence a dovednosti: - zná publikační normy, - umí vytvořit strukturu odborného textu, - ví, kde publikovat, - dokáže sepsat odborný text.
Předpoklady
Studium doktorátu v sociálních vědách (humanitní zaměření; zejména psychologie)

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor díla tvůrčího charakteru (hudební, výtvarné, literární)

Požadavky pro úspěšné absolvování předmětu a zkoušky: 1) aktivní účast na worskhopu, 2) příprava na workshop, 3) plnění povinných e-learningových úkolů, 4) sepsání pracovní verze budoucího odborného článku (empirické či teoretické studie) a přepracování podle zpětné vazby od lektora. Přímá výuka v zimním semestru bude probíhat dle termín/ů uvedených v části "cíle". Doporučená studijní literatura: APA (2009). Publication Manual (6. vydání). Washington, DC: American Psychological Association. Boice, B. (1997). Which is More Productive, Writing in Binge Patterns of Creative Illness or in Moderation? Written Communication, 14, 435-459. Germano, W. P. (2005). From dissertation to a book. Chicago: The University of Chicago Press. Chomsky, N. (1967). The Responsibility of Intellectuals. The New York Review of Books, February 23. Dostupné na http://www.chomsky.info/articles/19670223.htm (Staženo 20. 3. 2012) Liessmann, K. P. (2008). Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha: Academia. Lunsford, A., Ruszkiewicz, J. J., & Walters, K. (2001). Everything´s an Argument (2. vydání). Boston: Bedford/St. Martin. Meško, Katuščák, Findra a kol. (2006). Akademická příručka. Martin: Vydavaťelstvo Osveta. Neusar, A., Charvát, M., a kol. (2012). PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. Univerzita Palackého: Olomouc. Richardson, L. (2003). Writing. A Method of Inquiry. In N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, Collecting and Interpreting Qualitative Materials (2. vydání), 499-541. Thousand Oaks: Sage Publications. Sternberg, R. J., & Sternberg, K. (2010). The psychologist´s companion: A guide to writing scientific papers for students and researchers (5. vydání). Cambridge: Cambridge University Press. https://sites.google.com/site/novaiso690/ - norma ISO 690:2011 http://www.apastyle.org - APA style http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ - APA style http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/ - akademické fráze v angličtině
Doporučená literatura
  • APA. (2010). Publication manual of the Americal Psychological Association. Washington.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Kulturní antropologie (16) Filozofie, teologie - -
Filozofická fakulta Česká literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Český jazyk (13) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Anglický jazyk (13) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Andragogika - čtyřletý (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Filozofická fakulta Nizozemská filologie (16) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Mediální a kulturální studia (14) Publicistika, knihovnictví a informatika - -
Filozofická fakulta Německý jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Politologie (12) Sociální vědy - -
Filozofická fakulta Anglická a americká literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Anglická a americká literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Anglický jazyk - čtyřletý (15) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Klinická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Filozofie - čtyřletý (16) Filozofie, teologie - -
Filozofická fakulta České dějiny (12) Obory z oblasti historie - -
Filozofická fakulta Politologie - čtyřletý (14) Sociální vědy - -
Filozofická fakulta Sociologie (12) Sociální vědy - -
Filozofická fakulta Sociologie (12) Sociální vědy - -
Filozofická fakulta Anglický jazyk (13) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Anglický jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Český jazyk (13) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Románské literatury (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Teorie a dějiny výtvarných umění (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Teorie a dějiny výtvarných umění (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Kulturní antropologie (16) Filozofie, teologie - -
Filozofická fakulta Mediální a kulturální studia (14) Publicistika, knihovnictví a informatika - -
Filozofická fakulta Románské jazyky (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Anglický jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Románské jazyky (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Obecná jazykověda a teorie komunikace (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Německá literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Románské jazyky (14) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Klinická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Teorie literatury (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Anglický jazyk - čtyřletý (15) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Filozofie (12) Filozofie, teologie - -
Filozofická fakulta Filozofie - čtyřletý (16) Filozofie, teologie - -
Filozofická fakulta Ruský jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Jazyky a kultura Číny a Japonska (15) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Teorie a dějiny hudby (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Ekonomicko-manažerská studia (16) Ekonomie - -
Filozofická fakulta České dějiny (12) Obory z oblasti historie - -
Filozofická fakulta Obecné dějiny (12) Obory z oblasti historie - -
Filozofická fakulta Český jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Obecná jazykověda a teorie komunikace (13) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Srovnávací slovanská filologie (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Teorie a dějiny hudby (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Ruský jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Jazyky a kultura Číny a Japonska (15) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Nizozemská filologie (16) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Český jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Obecná jazykověda a teorie komunikace (13) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Obecná jazykověda a teorie komunikace (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Ruská literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Politologie - čtyřletý (14) Sociální vědy - -
Filozofická fakulta Románské literatury (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Ruská literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Filozofie (12) Filozofie, teologie - -
Filozofická fakulta Obecné dějiny (12) Obory z oblasti historie - -
Filozofická fakulta Česká literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Německý jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Teorie literatury (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Ekonomicko-manažerská studia (16) Ekonomie - -
Filozofická fakulta Německá literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Srovnávací slovanská filologie (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Andragogika - čtyřletý (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -