Předmět: Odborný seminář 2

« Zpět
Název předmětu Odborný seminář 2
Kód předmětu PCH/92AS2
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dolejš Martin, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem workshopu je představit účastníkům možnosti práce ve školním poradenství s využitím principů adleriánské psychologie. Workshop nabídne účastníkům zážitek, zkušenostní učení, práci ve skupinách, řešení modelových situací z praxe. Blíže se zaměříme na následující témata: jak vypadá škola, která je dobrým místem pro děti, učitele i jejich rodiče? (principy, které pomáhají spolupráci ve školním prostředí), kdo má v ruce řešení ? (příslušnost problému, sdílená odpovědnost a rozvíjení pocitu sounáležitosti), škola jako transakční prostor (cíle chování v interakčním pojetí, komplementarita cílů, odkaz Rudolfa Dreikurse), úrovně zvládání a reagování na chování žáků a studentů (intervenční strategie, preventivní strategie, podpora žádoucího chování), podpora učitelů, intervize, supervize - nutnost nebo zbytečnost?

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Demonstrace, Projekce (statická, dynamická)
Výstupy z učení
Název: Využití individuální psychologie ve školním poradenství termín: 4.12.2014 čas: 10.00 - 16:00 místo: učebna 005 Katedra psychologie FF UP Olomouc; Vodární 6 je primárně určen pro studenty DSP pedagogická psychologie a bude jim započítán do povinností Cílem workshopu je představit účastníkům možnosti práce ve školním poradenství s využitím principů adleriánské psychologie. Workshop nabídne účastníkům zážitek, zkušenostní učení, práci ve skupinách, řešení modelových situací z praxe. Blíže se zaměříme na následující témata: jak vypadá škola, která je dobrým místem pro děti, učitele i jejich rodiče? (principy, které pomáhají spolupráci ve školním prostředí), kdo má v ruce řešení ? (příslušnost problému, sdílená odpovědnost a rozvíjení pocitu sounáležitosti), škola jako transakční prostor (cíle chování v interakčním pojetí, komplementarita cílů, odkaz Rudolfa Dreikurse), úrovně zvládání a reagování na chování žáků a studentů (intervenční strategie, preventivní strategie, podpora žádoucího chování), podpora učitelů, intervize, supervize - nutnost nebo zbytečnost? PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně a doktorské postgraduální studium sociální psychologie na FSS MU v Brně. V minulých letech působila jako odborná asistentka na katedře psychologie FSS MU, nyní vede semináře individuální psychologie a logoterapie jako externí vyučující. Je spoluzakladatelkou společnosti Mansio v.o.s, kde od října 2009 působí. Pokračuje zde v poradenské, terapeutické a supervizní práci s klienty. Vede výcviky pro pedagogické pracovníky, psychology, sociální pracovníky a další odborníky působící v pomáhajících profesích pod značkou Spolu a jinak. Angažuje se také ve vzdělávání rodičů a pěstounů, spolu s kolegyněmi z domovské instituce usiluje o popularizaci myšlenek individuální psychologie.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Zájem o problematiku, téma; ochota debatovat o výzkumných tématech a projektech; 100% účast na workshopu.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Klinická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Klinická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -