Předmět: Aplikovaná psychoanalýza 3

« Zpět
Název předmětu Aplikovaná psychoanalýza 3
Kód předmětu PCH/APZA3
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Plháková Alena, prof. PhDr. CSc.
  • Mahler Martin, PhDr.
  • Šucha Matúš, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1/ seznámení se základními technickými přístupy analytické práce s hraničními a narcistickými poruchami osobnosti a diskutovat je na klinických ukázkách terapeutických sezení 2/ s psychoanalytickou teorií traumatu a jejími aplikacemi v terapii 3/ s psychoanalytickým rozborem literárního díla

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obsahem třetího cyklu seminářů je seznámit studenty: 1/ se základními technickými přístupy analytické práce s hraničními a narcistickými poruchami osobnosti a diskutovat je na klinických ukázkách terapeutických sezení. 2/ s psychoanalytickou teorií traumatu a jejími aplikacemi v terapii 3/ s psychoanalytickým rozborem literárního díla
kompetence v rozsahu cíle předmětu
Předpoklady
bez předchozích předpokladů

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

zájem studentů o klinickou psychologii a psychoterapii, event. raná zkušenost z práce s pacienty
Doporučená literatura
  • Aaron. Setkání myslí.
  • Mitchell, Aaron. Vztahová psychoanalýza I, II.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 5 Zimní