Předmět: Diplomový seminář 2

« Zpět
Název předmětu Diplomový seminář 2
Kód předmětu PCH/DIS22
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Řehan Vladimír, doc. PhDr.
  • Šucha Matúš, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přístupy k teoreticko-kritické analýze stavu výzkumu a poznání Sběr informací z dokumentů pro realizaci kritické analýzy, zdroje, způsoby evidence dat Styl psaní teoretické části práce Formální parametry kapitol teoretické části diplomové práce Způsob práce s literaturou, odkazy, citace, bibliografické normy Smysl a účel poslední kapitoly teoretické části diplomové magisterské práce

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace
  • Domácí příprava na výuku - 100 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výběr literárních pramenů, práce s literaturou.
Získání praktických dovedností
Předpoklady
Zadání diplomové práce
PCH/DIS11

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor

účast na semináři
Doporučená literatura
  • Bendová, K. et al. (2011). Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Olomouc.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 4 -