Předmět: Diplomový seminář 4

« Zpět
Název předmětu Diplomový seminář 4
Kód předmětu PCH/DIS44
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Řehan Vladimír, doc. PhDr.
  • Šucha Matúš, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Zásady výstavby výsledkové části práce Obsah výsledkové části práce, doporučené a povinné položky, pojetí Charakter a obsah diskuze Zásady pro formulování závěru Souhrn, jeho pojetí, proponovaný obsah Bibliografie, zásady zpracování Přílohy, povinné a doporučené položky Obecné, formální aspekty úpravy diplomové magisterské práce

Studijní aktivity a metody výuky
Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 100 hodin za semestr
Výstupy z učení
Realizace výzkumného projektu, výstupy práce.
Zvládnutí práce s literaturou a schopnost samostatné práce s textem
Předpoklady
Úspěšné absolvování 2. bloku studia
PCH/DIS33

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Odevzdání práce v termínu
Doporučená literatura
  • Bendová, K. et al. (2011). Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Olomouc.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 5 -