Předmět: Diplomová práce

« Zpět
Název předmětu Diplomová práce
Kód předmětu PCH/DPN
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Řehan Vladimír, doc. PhDr.
  • Šucha Matúš, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obhajoba diplomové práce, diskuse s oponenty a členy komise.

Studijní aktivity a metody výuky
Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 100 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem je vytvoření diplomové práce.
Zvládnutí práce s literaturou a schopnost samostatného psaní odborného textu.
Předpoklady
Úspěšné absolvování 2. bloku studia

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Odevzdání diplomové práce v termínu.
Doporučená literatura
  • Bendová a kol. Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr