Předmět: Dějiny psychologie 1

« Zpět
Název předmětu Dějiny psychologie 1
Kód předmětu PCH/DPS1K
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Pechová Olga, PhDr. Ph.D.
 • Plháková Alena, prof. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
- Počátky moderní vědy, racionalismus: Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff - Britský empirismus a asocianismus: Locke, Berkeley, Hume, Hartley, J. S. Mill - Francouzské osvícenství - Německá klasická filozofie: Kant, Herbart, Schopenhauer, Nietzsche - Předpoklady vzniku psychologie jako samostatné vědy. Pozitivismus, Darwinova evoluční teorie. Rozvoj fyziologie, neurologie a psychofyziky v 19. století - Zakladatelé psychologie: Wundt, Galton, Ebbinghaus, James - Empirické a experimentální psychologické školy na přelomu 19. a 20. století - Filozofické vlivy v psychologii: Dilthey, Brentano, Stumpf, Husserl

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Projekce (statická, dynamická)
 • Příprava na zápočet - 70 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 22 hodin za semestr
Výstupy z učení
Prezentace psychologických idejí v rámci moderní evropské filosofie (od Reného Descartese to Friedrich Nietzsche); předpoklady vzniku samostatné psychologie, její zakladatelé (Wundt, Galton, Ebbinghaus, James)
Základní orientace v historii oboru psychologie, včetně jeho filozofických kořenů.
Předpoklady
bez předchozích předpokladů

Hodnoticí metody a kritéria
Didaktický test, Seminární práce

Písemný referát o rozsahu nejméně tři normostrany (5400 znaků) Zápočtová písemka
Doporučená literatura
 • Blecha, I. (1998). Filosofie. Olomouc.
 • Hoskovec, J. (1992). Tajemství experimentální psychologie. Praha.
 • Hunt, M. (2000). Dějiny psychologie. Praha.
 • McGreal, P. (Ed). (1992). Velké postavy západního myšlení. Praha.
 • Nakonečný, M. (1995). Průvodce dějinami psychologie. Praha.
 • Plháková Alena. (2004). . Dějiny psychologie I. Studijní text pro kombinované studium. Olomouc .
 • Plháková Alena. (2006). Dějiny psychologie. Praha .
 • Störig, H. J. (2007). Malé dějiny filozofie. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr