Předmět: Diplomový seminář 2

« Zpět
Název předmětu Diplomový seminář 2
Kód předmětu PCH/DS2B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Řehan Vladimír, doc. PhDr.
  • Šucha Matúš, PhDr. Ph.D.
  • Vtípil Zdeněk, doc. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
Výběr psychologického pracoviště či pracoviště společenské praxe relevantního zadání diplomové práce Základní orientace na psychologickém pracovišti či pracovišti společenské praxe Profilující úkoly a poslání pracoviště, jeho vnější vztahy Struktura pracoviště, funkce jednotlivých složek Volba diagnosticko výzkumného či jiného postupu Výběr souboru či předmětu šetření Realizace přípravných prací k šetření ( způsoby, spolupracovníci, procedury, místa, čas, etika šetření ) Realizace šetření ( aplikace výzkumných a jiných metod ) Výstupy šetření v konfrontaci se zkušenostmi pracoviště Náměty z empirických dat pro obohacení poznatkové základny pracoviště Náměty orientované na informační výstupy ve výsledkové části magisterské diplomové práce

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace
  • Domácí příprava na výuku - 100 hodin za semestr
Výstupy z učení
Detailní seznámení se speciálním psychologickým pracovištěm či pracovištěm společenské praxe za účelem diagnosticko výzkumné , psychoterapeutické či jiné vědecko - odborné činnosti, spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením výstupů magisterské diplomové práce studenta.
praktické dovednosti
Předpoklady
úspěšné absolvování 1. a 2. bloku studia

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

vypracování DP
Doporučená literatura
  • Kolařík, M. a kol. (2012). Manuál pro psaní diplomových a bakalářských prací. Olomouc.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 3 -