Předmět: Exkurze

« Zpět
Název předmětu Exkurze
Kód předmětu PCH/EXKB
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vtípil Zdeněk, doc. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
? Základní orientace ve funkci a poslání instituce ? Psychologické pracoviště, hlavní směry a obsah činnosti ? Standardně používaná metodika ? Okruhy řešených problémů ? Klientela ? Ekonomické, sociální, personální a organizační zabezpečení pracoviště ? Prohlídka pracoviště, resp. instituce

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace
  • Exkurze - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámení studentů s prací a posláním psychologů v oblastech sociální péče a vězeňství.
Získání základní orientace
Předpoklady
Zájem o specifický obor

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

účast na exkurzi
Doporučená literatura
  • Řehan, V.:. Úvod do práce s klientem. VUP Olomouc 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 3 Zimní