Předmět: Individuální diplomová praxe 1

« Zpět
Název předmětu Individuální diplomová praxe 1
Kód předmětu PCH/IDP1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šucha Matúš, PhDr. Ph.D.
  • Řehan Vladimír, doc. PhDr.
Obsah předmětu
Výběr psychologického pracoviště či pracoviště společenské praxe relevantního zadání diplomové práce Základní orientace na psychologickém pracovišti či pracovišti společenské praxe Profilující úkoly a poslání pracoviště, jeho vnější vztahy Struktura pracoviště, funkce jednotlivých složek Volba diagnosticko výzkumného či jiného postupu Výběr souboru či předmětu šetření Realizace přípravných prací k šetření ( způsoby, spolupracovníci, procedury, místa, čas, etika šetření ) Realizace šetření ( aplikace výzkumných a jiných metod ) Výstupy šetření v konfrontaci se zkušenostmi pracoviště Náměty z empirických dat pro obohacení poznatkové základny pracoviště Náměty orientované na informační výstupy ve výsledkové části magisterské diplomové práce

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace
  • Domácí příprava na výuku - 75 hodin za semestr
Výstupy z učení
Detailní seznámení se speciálním psychologickým pracovištěm či pracovištěm společenské praxe za účelem diagnosticko výzkumné , psychoterapeutické či jiné vědecko - odborné činnosti, spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením výstupů magisterské diplomové práce studenta.
praktické dovednosti
Předpoklady
úspěšné absolvování 1. a 2. bloku studia

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

vypracování DP
Doporučená literatura
  • Bendová a kol. Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 5 -