Předmět: Individuální diplomová praxe 2

« Zpět
Název předmětu Individuální diplomová praxe 2
Kód předmětu PCH/IDP2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šucha Matúš, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Výběr psychologického pracoviště či pracoviště společenské praxe relevantního zadání diplomové práce Základní orientace na psychologickém pracovišti či pracovišti společenské praxe Profilující úkoly a poslání pracoviště, jeho vnější vztahy Struktura pracoviště, funkce jednotlivých složek Volba diagnosticko výzkumného či jiného postupu Výběr souboru či předmětu šetření Realizace přípravných prací k šetření ( způsoby, spolupracovníci, procedury, místa, čas, etika šetření ) Realizace šetření ( aplikace výzkumných a jiných metod ) Výstupy šetření v konfrontaci se zkušenostmi pracoviště Náměty z empirických dat pro obohacení poznatkové základny pracoviště Náměty orientované na informační výstupy ve výsledkové části magisterské diplomové práce

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování
  • Domácí příprava na výuku - 75 hodin za semestr
Výstupy z učení
Analýza a elaborace výsledků výzkumu na vybraném pracovišti společenské praxe.
praktické dovednosti
Předpoklady
úspěšné absolvování 1. a 2. bloku studia
PCH/IDP1

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

vypracování DP
Doporučená literatura
  • Bendová a kol. Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 5 -