Předmět: Kulturní antropologie 2

« Zpět
Název předmětu Kulturní antropologie 2
Kód předmětu PCH/KA2B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kupka Martin, Mgr. Ph.D.
  • Dobešová Cakirpaloglu Simona, Mgr. Ph.D.
  • Šmahaj Jan, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Rituál 2. Svatby 3. Pohřby 4. Specifika a komparace kulturního systému 5. Kultura evropská 6. Kultura asijská 7. Kultura africká 8. Specifika subkultury- skini 9. Specifika subkultury- sekty

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 13 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kultura přírodních národů. Antický naturalismus. Středověká křesťanská kultura s individuální citovostí. Svět racionalismu a romantismu. Současná masová kultura s komunikativním a nekomunikativním kritériem.
orientace v jednotlivých kulturách
Předpoklady
Kulturní antropologie 1.
PCH/KA1B

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Písemná zkouška

Aktvní účast na přednáškách, vypracování zadaného projektu.
Doporučená literatura
  • ? Benedikt, R. (1999). Kulturní vzorce. Praha.
  • ? Budil, I.T. (1992). .: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha.
  • ? Levi- Strauss, C. Myšlení přírodních národů.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 1 Letní