Předmět: Krizová intervence

« Zpět
Název předmětu Krizová intervence
Kód předmětu PCH/KIKN
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Špatenková Naděžda, PhDr. Mgr. Ph.D.
  • Kolařík Marek, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah (podrobnější popis náplně předmětu - sylabus): Základní seznámení s krizovou intervencí Formy krizové intervence Zásady a etika při krizové intervenci Postupy při krizové intervenci Struktura krizové intervence

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámení sezáklady krizové intervence, sebezkušenost v roli krizového interventa.
základní přehled o postupech a formách krizové intervence
Předpoklady
bez předchozích předpokladů

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

80% účast, písemná práce, zkouškový test
Doporučená literatura
  • Baštecká, B. a kol. (2005). Terénní krizová práce(Psychosociální intervencní týmy).Praha: Grada..
  • ŠPATENKOVÁ, N. Poradenství pro pozůstalé. Praha: Grada, 2008..
  • Špatenková,N. a kol. Krizová intervence pro praxi..
  • Vodáčková, D. et al. (2002). Krizová intervence. Praha: Portál.
  • Vodáčková, D. (2007). Krizová intervence. Praha: Portál.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr