Předmět: Obhajoba diplomové práce

« Zpět
Název předmětu Obhajoba diplomové práce
Kód předmětu PCH/MADP
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šucha Matúš, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obhajoba diplomové práce, diskuse s oponenty a členy komise.

Studijní aktivity a metody výuky
Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 100 hodin za semestr
Výstupy z učení
Teoreticky nebo výzkumně zaměřená studie o rozsahu minimálně 60 stran
Zvládnutí práce s literaturou a schopnost samostatné práce s textem
Předpoklady
Úspěšná absolvování 2. bloku studia

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Odevzdání práce v termínu
Doporučená literatura
  • M. Miovský. Diplomové práce v oboru psychologie.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 5 -