Předmět: Metodologie - výzkumná praktika

« Zpět
Název předmětu Metodologie - výzkumná praktika
Kód předmětu PCH/MVPM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dolejš Martin, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata projektů zašle dr. Dolejš, po uzavření stagu přihlášeným studentům. Prezentace na dobu 45 minut (dle počtu přihlášených, možnost dvou projektů komerční i mgrdp). Obsah powerpointové prezentace: Název projektu Cíle výzkumného projektu a hypotézy,výzkumné otázky Metodika výzkumu - kvalitativní a kvantitativní psychodiagnostické nástroje Zkoumaná populace a výběrový soubor - popis Statistické, technické zpracování získaných dat Finanční náklady na realizaci projektu Časový harmonogram Etika výzkumu Možná rizika o problémy během výzkumu a také způsoby jejich řešení Závěry a výstupy výzkumného projektu Základní literatura

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Projekce (statická, dynamická)
  • Příprava na zkoušku - 15 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 50 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 7 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 3 hodiny za semestr
Výstupy z učení
Disciplína studentům umožní vhled do realizačních plánů výzkumných projektů. Rozšíří obzory na možné překážky ve výzkumných projektech a na prvky, které jsou důležitou, ale často podceňovanou stránkou výzkumných projektů. Předmět poskytne prostor pro diskuzi nad slabými a silnými stránkami projektů. Studentům poskytne zpětnou vazbu, jak je možné některé výzkumné etapy a aktivity realizovat jinak.Disciplína studentům umožní vhled do výzkumného projektu, který chtějí realizovat v rámci své magisterské diplomové práce.
Znalost kvalitativní a kvantitativní metodologie - metody, design, etapy výzkumu, zpracování dat atd.
Předpoklady
Předpokladem pro tento předmět je absolvování metodologických disciplín formy (A). Termíny setkání: 22/09 - úvodní přednáška dr. Dolejš, informace k předmětu, ukázka projektů 29/09 - studijní volno, příprava projektů 06/10 - studentské projekty (1 nebo 2, dle počtu přihlášených na předmět) 13/10 - studentské projekty (1 nebo 2, dle počtu přihlášených na předmět) 20/10 - studentské projekty (1 nebo 2, dle počtu přihlášených na předmět) 27/10 - studentské projekty (1 nebo 2, dle počtu přihlášených na předmět) 03/11 - studentské projekty (1 nebo 2, dle počtu přihlášených na předmět) 10/11 - studijní volno 17/11 - státní svátek 24/11 - studentské projekty (1 nebo 2, dle počtu přihlášených na předmět) 01/12 - studentské projekty (1 nebo 2, dle počtu přihlášených na předmět) 08/12 - studentské projekty (1 nebo 2, dle počtu přihlášených na předmět) 15/12 - zápočet Témata na komerční projekty zveřejněny první přednášku - výběr ze seznamu dle libosti; zaslán i technickoideový plán; Tvorba dvou prezentací: a)Prezentace vašeho výzkumného projektu na mgr diplomovou práci b)Prezentace komerčního výzkumu Obsah prezentací: Název projektu Cíle výzkumného projektu a hypotézy, výzkumné otázky Metodika výzkumu - kvalitativní a kvantitativní psychodiagnostické nástroje; testy; dotazník atd.; zkuste navrhnout i několik položek (otázek) a témat v dotaznících Zkoumaná populace a výběrový soubor - popis Statistické, technické zpracování získaných dat Finanční náklady na realizaci projektu Časový harmonogram Etika výzkumu Možná rizika o problémy během výzkumu a také způsoby jejich řešení (důležité, prosím všechny, co vás napadnou) Závěry a výstupy výzkumného projektu Základní literatura (cca. 5 zdrojů)

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozhovor

Požadavky na studenta: a) 80% účast na přednáškách b) příprava podkladů a powerpoint prezentací: a) plán výzkumného projektu na zakázku a b) plán magisterského výzkumu (výzkum pro diplomovou práci) c) prezentování prezentace před kolegy - 45 minut; tedy během přednášky student bude mít dvě prezentace - komerční projekt a mgr projekt d) odevzdání prezentací ve formátu PDF Témata komerčních projektů budou poskytnuty na první přednášce.
Doporučená literatura
  • Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Praha.
  • Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha.
  • Strauss, A., Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2014) Obory z oblasti psychologie 1 Zimní