Předmět: Metody výzkumu v psych. práce a org.

« Zpět
Název předmětu Metody výzkumu v psych. práce a org.
Kód předmětu PCH/MVPO
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šucha Matúš, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Po základném teoretickém úvodu do problematiky metod výzkumu v psychologii práce a organizace, bude náplň seminářů určená prezentací a konzultací jednotlivých výzkumných designů diplomových prací studentů. Účast v předmětu předpokládá od studentů představení jejich výzkumného plánu. 1/ Design výzkumu - charakteristika - jednotlivé typy 2/ Obecná charakteristika metod výzkumu v psychologii práce - definice jednotlivých metod a jejich užití - výhody a nevýhody vybraných metod

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět specifikuje výzkumné projekty a metody používané v prostředí psychologie práce a organizace, navazuje na předmět Metodologie výzkumu a je určen posluchačům, kteří plánují realizovat diplomovou práci v prostředí pracovní psychologie.
Znalost přípravy a realizace designu výzkumné studie.
Předpoklady
Znalost základů psychologického výzkumu a metodologie. Po základném teoretickém úvodu do problematiky metod výzkumu v psychologii práce a organizace, bude náplň seminářů určená prezentací a konzultací jednotlivých výzkumných designů diplomových prací studentů. Účast v předmětu předpokládá od studentů představení jejich výzkumného plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Systematické pozorování studenta

Prezentace vlastního výzkumného projektu (designu) ve výuce.
Doporučená literatura
  • Miovský, M.:. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu.. Praha, Grada.
  • Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha.
  • Hendl, Jan . (2005). Kvalitativní výzkum. Praha.
  • Hendl, Jan . (2006). Přehled statistických metod zpracování dat.
  • Štikar, J. a kol.:. (1998). Základy psychologie práce a organizace.. Praha, Karolinum.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 4 Zimní