Předmět: Neuropsychologie

« Zpět
Název předmětu Neuropsychologie
Kód předmětu PCH/NPSN
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Obereignerů Radko, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Teorie lateralizace a lokalizace mozkových funkcí. Metody vyšetřování laterality. Syndromy mozkových lézí. Organické mozkové syndromy. Neuropsychologické testové baterie a speciální vyšetřovací metody. Vyšetřování poruch kortikálních funkcí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 22 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 35 hodin za semestr
Výstupy z učení
Úvod do základní neuropsychologické problematiky.
komptence v rámci cilě předmětu
Předpoklady
Předměty: Neurofyziologie, Anatomie

Hodnoticí metody a kritéria
Didaktický test

Test.
Doporučená literatura
 • Diamant, J.J., Vašina L. (1998). Kapitoly z neuropsychologie. Brno, MU.
 • Kandel, E. (2000). Principles of Neural Science. New York.
 • Koukolík F., Jirák, R. (1998). Alzheimerova nemoc a další demence. Praha, Grada.
 • Koukolík, F. (2002). Lidský mozek. Praha, Portál.
 • Kulišťák, P. (2003). Neuropsychologie. Praha, Portál.
 • Lezak, M.D., Howieson, D.B., Loring, D.W. (2004). Neuropsychological assessment. Oxford.
 • Preiss M., Kučerová H. (2006). Neuropsychologie v neurologii. Praha.
 • Preiss, M., Kučerová, H. (2006). Neuropsychologie v psychiatrii. Praha.
 • Waberžinek G, Krajíčková D. (2004). Základy obecné neurologie. Praha, Karolinum.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr