Předmět: Otázky socializace 1

« Zpět
Název předmětu Otázky socializace 1
Kód předmětu PCH/OOSO1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Cakirpaloglu Panajotis, doc. PhDr. DrSc.
Obsah předmětu
Vymezení pojmu socializace, vztah k dalším disciplinám Sociální procesy (učení podmiňováním, dle modelu, kognitivní) Agensy socializace Rodina Škola Vrstevnická skupina Socializace dospělých Zdroje socializace Kultura a socializace Pozice a role Sociální struktura a socializace osobnosti Efekty socializace Socializace kognitivních procesů (vnímání, učení, paměť, myšlení) Socializace emocí Socializace chování a cílevědomého jednání

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
  • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Základní otázky socializace, procesy, agensy, efekty. Socializace a motivace.
Využití poznatků pro porozumění základních procesů a faktorů socializace osobnosti.
Předpoklady
Úvod do sociální psychologie, Dějiny psychologie, Obecná psychologie, Psychologie osobnosti

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na přednáškách, diskuse o jednotlivých tématech.
Doporučená literatura
  • Papica, J. (1979). Vybrané kapitoly ze sociální psychologie. Olomouc.
  • Výrost, J., Slaměník, J. (1997). Sociální psychologlie. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr