Předmět: Otázky socializace 1

« Zpět
Název předmětu Otázky socializace 1
Kód předmětu PCH/OSO1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Cakirpaloglu Panajotis, doc. PhDr. DrSc.
Obsah předmětu
Vymezení pojmu socializace, vztah k dalším disciplinám Sociální procesy (učení podmiňováním, dle modelu, kognitivní) Agensy socializace Rodina Škola Vrstevnická skupina Socializace dospělých Zdroje socializace Kultura a socializace Pozice a role Sociální struktura a socializace osobnosti Efekty socializace Socializace kognitivních procesů (vnímání, učení, paměť, myšlení) Socializace emocí Socializace chování a cílevědomého jednání

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 15 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
Výstupy z učení
Úvést studenty do psychologické problematiky socializace. Rozbor základních činitelů (formy sociálního učení), zprostředkovatelů (agensy) a účinků socializace.
Využití poznatků pro porozumění základních procesů a faktorů socializace osobnosti.
Předpoklady
Kulturní antropologie 1 a 2, Úvod do sociální psychologie, Dějiny psychologie, Obecná psychologie

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta, Seminární práce

Pravidelná účast na přednáškách; Vypracování seminární práce
Doporučená literatura
  • Allport, G. (2004). O povaze předsudků. Praha.
  • Papica,J. (1979). Vybrané kapitoly ze sociální psychologie. Olomouc.
  • Výrost, J., Slameník, J. (1997). Sociální psychologie. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr