Předmět: Psychometrie 3

« Zpět
Název předmětu Psychometrie 3
Kód předmětu PCH/PCH3
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dostál Daniel, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Měření v psychometrii Odchylky od normality Neparametrické metody Analýza rozptylu

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
  • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Standardizace, klasifikace psychometrických metod, reliabilita měření, testová validita.
Použití základních psychometrických technik v praxi
Předpoklady
Zvládnutí SMP1, SMP2

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou

Absolvování cvičení, výpočet příkladů
Doporučená literatura
  • Reiterová Eva. Základy psychometrie, UP Olomouc, 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr