Předmět: Psychologie v gynekologii a porodnictví

« Zpět
Název předmětu Psychologie v gynekologii a porodnictví
Kód předmětu PCH/PGYN
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hansmanová Lenka, MUDr. PhDr. Ph.D.
  • Kupka Martin, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1 Sociální role ženy a muže ve společnosti, sexualita 2 Psychologická problematika menstruačního a ovulačního cyklu 3 Psychologické otázky reprodukce a jejích poruch 4 Psychologické problémy těhotenství, potratu 5 Psychologické aspekty spontánního porodu a šestinedělí 6 Psychologické aspekty rizikové gravidity a porodu 7 Psychoonkologie v gynekologii 8 Psychologické aspekty gynekologických operací 9 Psychologické otázky prevence v gynekologii a porodnictví 10 Psychologické aspekty klimaktéria 11 Psychologická problematika bolesti v porodnictví 12 Psychologicke a etické otázky umírání a smrti 13 Sdělování diagnóz pacientům

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 13 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Speciální okruhy psychologických problémů v gynekologii a porodnictví, zejména zvýrazněna problematika fertility a porodu.
kompetence v rozsahu cíle předmětu
Předpoklady
bez předchozích předpokladů

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

účast na cvičení
Doporučená literatura
  • Rastislavová,K.(2008). Aplikovaná psychologie v porodnictví. Praha: Area..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 4 Letní