Předmět: Počítačové psychodiagnostické metody

« Zpět
Název předmětu Počítačové psychodiagnostické metody
Kód předmětu PCH/POCMD
Organizační forma výuky Nevyplněno + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Obereignerů Radko, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Probírané metody: HTS - Hogrefe Test System Lüscherův barvový test - počítačová verze Dotazníky a inventáře: PSSI - Dotazník stylů osobnosti a poruch osobnosti, MMPI-2 Minnesotský multifázový osobnostní inventář, Stress Profile, LMI - Dotazník motivace k výkonu. NEO-PI-R Osobnostní inventář, NEO-FFI Pětifaktorový osobnostní inventář

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace
  • Účast na výuce - 16 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 24 hodin za semestr
Výstupy z učení
Počítačové úpravy psychodiagnostických metod, nácvik praktických uživatelských dovedností. Sebezkušenostní administrace vybraných metod.
komptence v rozsahu cíle předmětu
Předpoklady
bez předchozích předpokladů

Hodnoticí metody a kritéria
Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce)

Administrovaný a vyhodnocený vlastní protokol MMPI-2.
Doporučená literatura
  • Greene, R.L. (2000). The MMPI-2: an interpretive manual. Michigan, Allyn and Bacon.
  • Svoboda, M., Humpolíček, P., Šnorek, V. (2013). Psychodiagnostika dospělých. Praha.
  • Svoboda, M. (2005). Psychologická diagnostika dospělých. Praha, Portál.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr