Předmět: Filmový seminář 2

« Zpět
Název předmětu Filmový seminář 2
Kód předmětu PCH/PSF2B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Manková Denisa, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Prezentace vybrané série snímků v tématické linii. První část semináře (sudý týden) je založena na společné prezentaci filmu. Druhá část semináře je pak tvořena metodou focus groups se zvláštním důrazem na kultivaci schopnosti introspekce a jejího využití v psychologii - v tomto případě na práci s filmem.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pozorování, Projekce (statická, dynamická)
  • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Volně navazuje na Filmový seminář 1 (viz anotace) a jeho hlavním cílem je dále prohloubit dovednosti získané v tomto semináři.
Použití introspektivní metody v praxi. Analyza kvalitativního narativního materialu. Kombinace introspektivního materiálu a podkladů k filmu a filmu.
Předpoklady
Metodologie I. - III. Filmový seminář I.

Hodnoticí metody a kritéria
Seminární práce

Aktivní účast na seminářích a ohniskových skupinách. Zvládnutí metody introspekce a její aplikace na praci s filmem. Kombinace introspektivního materiálu s filmovým materiálem.
Doporučená literatura
  • Časopis. Film a tvorba.
  • Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody. Praha: Grada.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 3 Letní