Předmět: Psychologie veřejného mínění

« Zpět
Název předmětu Psychologie veřejného mínění
Kód předmětu PCH/PVM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Cakirpaloglu Panajotis, doc. PhDr. DrSc.
  • Šmahaj Jan, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Psychologické aspekty výzkumu veřejného mínění Pojem veřejného mínění Význam dotazníku ve výzkumném projektu Problémy související s přípravou dotazníku Formulace otázek vzhledem k jejích smyslu Verbální formulace položek Pořadí a strategie otázek Uřčení intenzity Volba vzorku Zdroje metodologických omylů a předpojatosti Možnosti použití škál při měření postojů Použití indexu u psychosociálního výzkumu Formální a logická kontrola dat Statistické zpracování a interpretace výsledků Specifika internetového (on-line) šetření veřejného mínění

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Pozorování
  • Semestrální práce - 40 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 24 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 11 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámení se základními pojmy a principy psychologického přístupu k výzkumu veřejného mínění. On-line výzkum veřejného mínění. Aktivní účast při jednotématickém šetření veřejného mínění.
1. Je obeznámen s psychologickými aspekty výzkumu veřejného mínění. 2. Vyzdvihuje základní podmínky pro tvorbu výzkumného dotazníku (formulace, pořadí, strategie kladení otázek). 3. Definuje metodologické omyly a předpojatost při výzkumu veřejného mínění, včetně designování výzkumného souboru. 4. Rozumí zásadám formální a logické kontrole dat. 5. Je obeznámen se základními vlastnostmi on-line šetření veřejného mínění.
Předpoklady
Metodologie v psychologii, Základy statistiky, Sociální psychologie, Otázky socializace 1 a 2.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce)

Aktivní účast na přednáškách, účast při realizaci výzkumu veřejného mínění
Doporučená literatura
  • Bernays, E. L. (2004). Crystallizing Public Opinion. London.
  • Lipmann, W. (1998). Public opinion. New York.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 4 Zimní