Předmět: Relaxační a meditační techniky

« Zpět
Název předmětu Relaxační a meditační techniky
Kód předmětu PCH/RMT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Morávek Svatopluk, PhDr.
  • Kupka Martin, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Historie a vývoj relaxačních technik v různých kulturách. Náboženské a allternativní metody. Výzkumy efektivity a obecné faktory RMT. Souvislosti s teoriemi stresu a metodami autoregulace. Základní jógové techniky tělové a dechové. Evropské a medicínksé techniky. RMT v sebepoznání a autoregulaci RMT u dětí a dospělých Využití a indikace RMT u klinických a diagnostických skupin. Problémy při nácviku metod v praxi psychoterapie a poradenství.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
  • Semestrální práce - 13 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámení s teorií a praxí základních rel. a med. metod užívaných v různých oblastech klinické praxe. Porovnání metod v jejich efektivitě i náročnosti nácviku. Aplikace a indikace technik při různých problémech poradenské a psychoterapeutické praxe.
Získání přehledu pro základní autoregulační metody, porozumění teorii a praxi fungování, schopnost některé techniky použít pro sebe i pro klienty v praxi.
Předpoklady
Bakalářská zkouška, Souborná postupová zkouška, Klinická psychologie, Duševní hygiena.

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou

Učast (80%), písemná práce, praktické zvládnutí nácviku.
Doporučená literatura
  • BLUMENFELD, H. (1996). Velká kniha relaxace. Praha : Pragma.
  • Charly Cungi. (2005). Relaxace v každodenním životě. Portál.
  • Wilson, P. (1997). Základní kniha relaxačních technik. Olomouc, Votobia..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 4 Zimní