Předmět: Statistické metody v psychologii 2

« Zpět
Název předmětu Statistické metody v psychologii 2
Kód předmětu PCH/SMP2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dostál Daniel, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Testování statistických hypotéz 2. Parametrické testy 3. Chí kvadrát testy 4. Neparametrické testy

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Použití statistických testů, podmínky jejich aplikace, interpretace výsledků. Využití znalostí v příkladech.
Využití základních statistických technik v praxi
Předpoklady
Úspěšné absolvování 1. bloku studia a zápočet z předmětu SMP1

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Ústní zkouška, Písemná zkouška

Absolvování cvičení, výpočet příkladů
Doporučená literatura
  • Reiterová, E.: Základy statistiky pro studenty psychologie, UP Olomouc, 2009. Swoboda, H.: Moderní statistika, Svoboda Praha, 1977..
  • Reiterová Eva. Základy statistiky pro studenty psychologie, UP Olomouc, 2009.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr