Předmět: Speciální otázky metodologie

« Zpět
Název předmětu Speciální otázky metodologie
Kód předmětu PCH/SOM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Miovský Michal, prof. PhDr. Ph.D.
  • Charvát Miroslav, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Seminar je zacilen na procvičení tvorby výzkumných plánů. Zvláštní důraz je přitom kladen na využií těchto dovedností při formulaci zadání BC a DP práce. Student by tedy mel mít dovednost na základě znalosti základních parametrů navrhnout design projektu a posoudit presentovaný návrh projektu.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pracovní činnosti (dílny)
  • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je osvěžit znalosti z metodolegie před jejich uplatněním ve vlastních výzkumných záměrech studentů při tvorbě diplomových prací. Ve výuce budou uplatňovány praktické ukázky práce s daty pomocí různého softwaru.
Seminar je zacilen na procvičení tvorby výzkumných plánů. Zvláštní důraz je přitom kladen na využií těchto dovedností při formulaci zadání BC a DP práce.
Předpoklady
Metodologie I a II.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na semináři. Dovednost v přípravě a tvorbě designu. Presentace designu. Diskuse a zpětná vazba na presentovaný design.
Doporučená literatura
  • Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody. Praha: Grada.
  • Monografie. (2005). Kvaliativní přístup a metody ve vědách o člověku III-VI.. Brno, Olomouc, Tišnov.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr