Předmět: Speciální otázky psychodiagnostiky B

« Zpět
Název předmětu Speciální otázky psychodiagnostiky B
Kód předmětu PCH/SOPDB
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Obereignerů Radko, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Administrace a vyhodnocení vybraných diagnostických metod Test ruky Wechslerův inteligenční test Rey-Osterriethova komplexní figura Paměťový test učení Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace
  • Účast na výuce - 16 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 24 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 35 hodin za semestr
Výstupy z učení
Navazuje na psychodiagnostiku dětí a dospělých. Orientace na speciální metody zejména projektivního charakteru (kresebné texty lidské postavy, kresba tří stromů, Blochův test), verbální projektivní techniky, objektivní testy osobnosti, měření speciálních schopností. Komputerová diagnostika.
nauči se použivat psychodiagnostické metody
Předpoklady
bez předchozích předpokladů

Hodnoticí metody a kritéria
Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce)

bez předchozích požadavků
Doporučená literatura
  • Lezak, M.D., Howieson, D.B., Loring, D.W. (2004). Neuropsychological assessment. Oxford.
  • Svoboda, M., Humpolíček, P., Šnorek, V. (2013). Psychodiagnostika dospělých. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 4 Letní