Předmět: Speciální otázky psychologie osobnosti

« Zpět
Název předmětu Speciální otázky psychologie osobnosti
Kód předmětu PCH/SOPO
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Cakirpaloglu Panajotis, doc. PhDr. DrSc.
Obsah předmětu
Autoritární osobnost (výzkum T. Adorna) Existenciální pojetí osobnosti Osobnost v pojetí východní psychologie (Abhidhamma) Modely poznání osobnosti: Model diagnostických znaků Model teorie informace Empatické poznání Interakční přístup Psychoanalytická interpretace Transakční analýza Fenomenologicko metapercepční pojetí osobnosti

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Uvést studenty do současné problematiky psychologie osobnosti.
Předmět zaměřený na schopnost porozumění a hodnocení osobnostních vlastnosti a projevů. Interpretace osobnosti různými modely integrace výzkumných dat. Formulovat závěry.
Předpoklady
Úvod do psychologie osobnosti, Dějiny psychologie

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou

Aktivní účast na přednáškách
Doporučená literatura
  • Cakirpaloglu, P. (2009). Psychologie hodnot. Olomouc.
  • Hall, C. S., Lindzey, G. (1999). Psychológia osobnosti. Bratislava.
  • Chaplin, W. F., Phares, E. J. (1997). Introduction to pesonality. New York.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr