Předmět: Speciální otázky psychoanalytické teorie

« Zpět
Název předmětu Speciální otázky psychoanalytické teorie
Kód předmětu PCH/SOPTM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Pechová Olga, PhDr. Ph.D.
 • Machů Klára, Mgr.
Obsah předmětu
Psychologie já. Anna Freudová a její pojetí obranných mechanismů. Heinz Hartmann, Ernst Kris a Erik Erikson. Britská škola objektních vztahů. Melanie Kleinová, Wilfred Bion. Další představitelé britské školy: Donald Winnicott, Ronald Fairbairn, Michael Balint, Teorie přilnutí Johna Bowlbyho, Mary Ainsworthová. Americká škola objektních vztahů. Vývojová teorie Edith Jacobsonové a Margarety Mahlerové. Otto Kernberg a jeho strukturální diagnostika hraničních poruch osobnosti. Self-psychologie Heinze Kohuta. Základní principy psychoanalytické psychoterapie.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Projekce (statická, dynamická)
 • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 6 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Prezentace hlavních směrů post-freudovské psychoanalýzy, které ovlivnily soudobé vývojové teorie i psychoterapeutické metody.
Hlubší porozumění postfreudovské psychoanalýze, založené na studiu primárních pramenů.
Předpoklady
Úvod do psychoanalytických teorií

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Seminární práce

Aktivní účast v hodině, recenze psychoanalytické knihy, 70% úspěšnost v závěrečném testu.
Doporučená literatura
 • Balint, M. (1999). Lékař, jeho pacient a nemoc. Praha.
 • Bowlby, J. (2010). Vazba. Praha.
 • Fonagy, P., Target, M. (2005). Psychoanalytické teorie. Praha.
 • Kleinová, M. (2005). Závist a vděčnost. Praha.
 • Mahlerová, M, S., Pine, F., Bergmanová, A. (2006). Psychologický zrod dítěte. Praha.
 • Mentzos, S. (2005). Dynamika duševní nemoci. Praha.
 • Mitchell, S. A., Blacková, M. J. (1999). Freud a po Freudovi. Praha.
 • Plháková A. (2011). Úvod do psychoanalytických teorií. Olomouc.
 • Winnicott, D. W. (1998). Lidská přirozenost. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2014) Obory z oblasti psychologie 1 Letní