Předmět: Statistické metody v psychologii 2a

« Zpět
Název předmětu Statistické metody v psychologii 2a
Kód předmětu PCH/SSMP2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dostál Daniel, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Použití statistických testů, podmínky jejich aplikace, interpretace výsledků.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Použití statistických testů, podmínky jejich aplikace, interpretace výsledků.
Použití základních statistických technik v praxi
Předpoklady
Úspěšné absolvování SMP1

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Absolvování cvičení, výpočet příkladů
Doporučená literatura
  • Reiterová Eva. Základy statistiky pro studenty psychologie, UP Olomouc, 2009.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr