Předmět: Klinická psychologie

« Zpět
Název předmětu Klinická psychologie
Kód předmětu PCH/SZ2
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Řehan Vladimír, doc. PhDr.
 • Lečbych Martin, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Hlavní tematické okruhy: 1) Psychologie zdraví - psychologie nemocných, problematika bolesti, invalidity, psychologie handicapu, psychosomatické koncepce. 2) Psychopatologie - jednotlivé duševní poruchy dle MKN-10 a jejich psychologické souvislosti, etiologie, prevalence, dopady, terapeutické postupy. 3) Psychodiagnostika - výkonové a projektivní metody, neuropsychologické testy, posudková činnost (forenzní činnost). 4) Psychoterapie - jednotlivé psychoterapeutické školy a systémy. Detailní náplň viz. otázky ke státní zkoušce z klinické psychologie.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
 • Příprava na zkoušku - 100 hodin za semestr
Výstupy z učení
Jedná se o státní zkoušku z klinické psychologie. Cílem je ověření znalostí z oblastí klinické psychologie.
Student má osvojeny hluboké znalosti v hlavních oblastech klinické psychologie: 1) Psychologii zdraví 2) Psychopatologii 3) Psychodiagnostice 4) Psychoterapii
Předpoklady
Splnění všech předpokladů dle řádu UP pro připuštění ke státním závěrečným zkouškám.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Studium tematických obsahů ke zkoušce. Důraz na studium v předmětech Klinická psychologie, Psychopatologie, Psychodiagnostika, Obecná psychoterapie, Speciální psychoterapie, Speciální psychodiagnostické metody.
Doporučená literatura
 • Baštecká, B. a kol. (2003). KLinická psychologie v praxi.. Praha: Portál.
 • Goldmann, P., & Baštecká, B. (2001). Základy klinické psychologie. Praha: Portál.
 • Heretik, A., & Heretik, A. (2007). Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof.
 • Kratochvíl, S. (2009). Manželská a párová terapie. Praha: Portál.
 • Kratochvíl, S. (2012). Základy psychoterapie. Praha: Portál.
 • Křivohlavý, J., & Schreiber, V. (2003). Psychologie zdraví. Praha: Portál.
 • Křivohlavý, J. (2002). Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing.
 • Prochaska, J. O., Norcross, J. C., & Štěpo, J. (1999). Psychoterapeutické systémy: průřez teoriemi. Praha: Grada Publishing.
 • Říčan, P., & Krejčířová, D. (2006). Dětská klinická psychologie. Praha: Grada Publishing.
 • Svoboda, M., Humpolíček, P., & Šnorek, V. (2013). Psychodiagnostika dospělých. Praha: Portál.
 • Vágnerová, M., & Hadj-Moussová, Z. (2003). Psychologie handicapu. Liberec: Technická univerzita.
 • Vágnerová, M. (2012). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
 • Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Psychologie (2014) Obory z oblasti psychologie - -