Předmět: Státní závěrečná zkouška z psychologie

« Zpět
Název předmětu Státní závěrečná zkouška z psychologie
Kód předmětu PCH/SZZK
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Sobotková Irena, doc. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
Ústní komisionální zkouška ze čtyř oborů.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
  • Příprava na zkoušku - 100 hodin za semestr
Výstupy z učení
Znalosti ze čtyř základních předmětů, kterými jsou psychologie osobnosti, klinická psychologie, poradenská psychologie a psychologie práce a řízení nebo pedagogická psychologie.
Znalosti čtyř základních psychologických oborů, schopnost propojovat poznatky a diskutovat o nich.
Předpoklady
Splnění studijních požadavků na magisterském stupni studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta

Efektivní příprava na zkoušku, přehled poznatků, dobrá úroveň verbálního vyjadřování.
Doporučená literatura
  • Baštecká, B., Goldmann, P. Základy klinické psychologie.
  • Cakirpaloglu, J. (2012). Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha.
  • Fontana, D. (1997). Psychologie ve školní praxi. Praha.
  • Kratochvíl, S. Manželská a párová terapie.
  • Mikuláštík, M. (2007). Manažerská psychologie. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Psychologie (2014) Obory z oblasti psychologie - -