Předmět: Úvod do práce s klientem

« Zpět
Název předmětu Úvod do práce s klientem
Kód předmětu PCH/UPK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Řehan Vladimír, doc. PhDr.
  • Procházka Roman, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Uvedení do tématu, struktura psychologického vyšetrení 2. Jak zacít klinickou konzultaci ? vyšetrení, klinické pozorování 3. Jak vést konzultaci, ?snímání? anamnéz, aktuální problémy klienta 4. Nejistoty na strane psychologa 5. Nejistoty ze strany klienta 6. Rozbor ? ?koruna? klinického vyšetrení 7. Zkušenosti s klinickým prostredím 8. Prezentace a rozbor psychologických vyšetrení

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Pozorování, Demonstrace, Nácvik pohybových a pracovních dovedností
  • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 5 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Práce psychologa při diagnostice a konzultacích, schéma psychologické kazuistiky, praktický nácvik práce s klientem. Na předmět navazuje první klinická praxe s výstupem ve formě psychologické kazuistiky.
Cílem kurzu je získání znalostí o klinickou práci a praktické dovednosti pro psychology. Cílem tohoto kurzu je osvojit si základní dovednosti v technice zkoumání psychologických problémů klienta a seznámit se základními metodami a pracovními postupy v rozhovoru s klienty.
Předpoklady
bez předchozích předpokladů

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Dotazník

Aktivní zapojení do průběhu výuky.
Doporučená literatura
  • Rehan, V.:. Úvod do práce s klientem. Skripta, VUP Olomouc, 2007.
  • Svoboda, M., Cešková, E., Kucerová, H.:. Psychopatologie a psychiatrie.Portál, Praha .2006.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr