Předmět: Úvod do psychoanalytických teorií

« Zpět
Název předmětu Úvod do psychoanalytických teorií
Kód předmětu PCH/UPTCN
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Pechová Olga, PhDr. Ph.D.
 • Machů Klára, Mgr.
Obsah předmětu
Život a dílo Sigmunda Freuda. Základní principy psychoanalýzy. Etapa afekt-trauma. Trauma, represe a konverze. Raná teorie vzniku neuróz. Topografický model lidské psychiky. Primární a sekundární proces, výklad snů. Freudovo pojetí psychosexuálního vývoje. Oidipovský komplex. Perverze. Dělení perverzí, modely jejich vzniku. Freudovo pojetí narcismu. Strukturální model lidské psychiky. Superego Freudovy teorie úzkosti. Freudovi blízcí spolupracovníci. Karl Abraham, Sandor Ferenczi.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Projekce (statická, dynamická)
 • Semestrální práce - 35 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Příprava na zápočet - 26 hodin za semestr
Výstupy z učení
Prezentace klasické Freudovy psychoanalýzy, která podstatně ovlivnila další vývoj obecné, vývojové psychologie a psychoterapie.
Hlubší porozumění Freudově psychoanalýze, založené na studiu primárních pramenů.
Předpoklady
Dějiny psychologie 2

Hodnoticí metody a kritéria
Didaktický test, Seminární práce

Účast ve výuce, psaný referát, krátký test znalostí.
Doporučená literatura
 • Appignanesi, R., Zarate, O. (1996). Freud pro začátečníky. Brno.
 • Babin, P. (1994). Sigmund Freud, tragédie nepochopení. Martin.
 • Černoušek, M. (1996). Sigmund Freud, dobyvatel nevědomí. Praha.
 • Freud Sigmund. (1993). Vybrané spisy II. . Praha.
 • Freud Sigmund. (1991). Vybrané spisy I.. Praha.
 • Freud Sigmund. (1994). Výklad snů. Pelhřimov.
 • Sayersová, J. (1999). Matky psychoanalýzy. Praha.
 • Schwarz, J. (2003). Dějiny psychoanalýzy. Praha.
 • Storr A. (1996). Freud. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr