Předmět: Vybrané otázky psychologie náboženství

« Zpět
Název předmětu Vybrané otázky psychologie náboženství
Kód předmětu PCH/VOPN
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Pechová Olga, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Bible a křesťanství ve starověku 2. Křesťanské svátosti 3. Katolická církev 4. Východní církve 5. Protestantismus 6. Nová křesťanská hnutí od 19. století do současnosti 7. Islám 8. Buddhismus 9. Nová náboženská hnutí vycházející z hinduismu 10. Nová náboženská hnutí vycházející z okultismu a pohanských tradic 11. Satanismus 12. Scientologie a tzv. UFO kulty 13. Vývoj religiozity v českých zemích

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit studenty s myšlenkami a praxí hlavních současných náboženství a náboženských hnutí s ohledem na jejich psychologické konsekvence.
Orientovat se v hlavní náboženských směrech s ohledem na budoucí práci s klienty hlásícími se k těmto církvím a hnutím.
Předpoklady
Znalost základů psychologie náboženství.

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Ústní zkouška, Seminární práce

Seminární práce o rozsahu nejméně tří normostran, která by měla být pojatá jako studie či fundovaná úvaha o některém z témat probíraných v tomto kurzu (optimální je vycházet z alespoň tří zdrojů). Ústní zkouška.
Doporučená literatura
 • BARRETT, D. V. Sekty, kulty, alternativní náboženství.
 • Conze, E. Stručné dějiny buddhismu.
 • Eliade. Jóga: Nesmrtelnost a svoboda.
 • ELIADE, M. Dějiny náboženského myšlení 1-4.
 • Franzen, A. Malé dějiny církve.
 • Chlup, R. Pojetí duše v náboženských tradicích světa.
 • Knipe, D. Hinduismus.
 • Kropáček, L. Duchovní cesty islámu.
 • Kropáček, L. Islámský fundamentalismus.
 • Kropáček, L. Súfismus.
 • Lane, T. Dějiny křesťanského myšlení.
 • LUŽNÝ, D. Nová náboženská hnutí.
 • Lužný, D. Řád a moc: vybrané texty ze sociologie náboženství.
 • Lužný, D. Zelení bódhisattvové.
 • Mendel, M. Džihád.
 • Mendel, M. Islámská výzva.
 • ŘÍČAN, P. Psychologie náboženství a spirituality.
 • Zbavitel, D. Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr