Předmět: Vývojová psychologie 3

« Zpět
Název předmětu Vývojová psychologie 3
Kód předmětu PCH/VPS3K
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Sobotková Irena, doc. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
1. Období mladé dospělosti (20-35 let) 2. Profesní role v mladé dospělosti 3. Partnerské vztahy v mladé dospělosti; manželství a rodičovství 4. Alternativy - život bez trvalého vztahu, bezdětnost, osamělý rodič, homosexuální páry. 5. Období střední dospělosti (35-45 let) 6. Mezigenerační vztahy - proměny ve vztahu k vlastním rodičům 7. Období starší dospělosti (45-60 let) 8. Stáří: období raného stáří (do 75 let) 9. Období pravého stáří (od 75 let) 10. Vývojově psychologické aspekty smrti a konce života 11. Program hospiců 12. Principy smutkového poradenství

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Semestrální práce - 16 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
Výstupy z učení
V návaznosti na předmět Vývojová psychologie 2 probrat vývojové aspekty období dospělosti, stárnutí a stáří.
Osvojit si vývojový pohled v psychologické práci, znát vývojová specifika a vývojové úkoly období dospělosti a stáří.
Předpoklady
Vývojová psychologie 1, 2

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Písemná zkouška

Písemný referát nebo ústní prezentace, docházka.
Doporučená literatura
  • Haškovcová, H. Fenomén stáří. Praha, Panorama 1991..
  • Haškovcová, H. Thanatologie. Nauka o umírání a smrti. Praha, Galén 2000..
  • Langmeier, J., Krejčířová, D. Vývojová psychologie. Praha, Grada Publishing 2006..
  • Sheehyová, G. Průvodce dospělostí. Praha, Portál 1999..
  • Start - Hamilton, I. Psychologie stárnutí. Praha, Portál 1999..
  • Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. Praha, Portál 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr