Předmět: Výpočetní technika v psychologii

« Zpět
Název předmětu Výpočetní technika v psychologii
Kód předmětu PCH/VYTP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dostál Daniel, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Statistika v Excelu - Strudentovy t-testy - F test - korelace - analýza rozptylu Statistica.cz

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Praktické používání výpočtů na PC v programu Excel a Statistica
Student je schopen zvládat základní statistické metody na PC
Předpoklady
Úspěšné absolvování 2. bloku studia

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Absolvování semináře
Doporučená literatura
  • Statistica.cz: Základní příručka.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (1) Obory z oblasti psychologie 5 Zimní