Předmět: Work life balance

« Zpět
Název předmětu Work life balance
Kód předmětu PCH/WLBM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Neusar Aleš, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět je zaměřen na tyto okruhy: - Rovnováha, slaďování, integrace, smysl, svoboda, harmonie? v osobním a pracovním životě. Nová vlastnost v nové době? Přeceňovaná dovednost? Péče o duši i tělo. - Specifika různých typů práce a jejich vlivu na náš život v různých životních etapách (např. být zaměstnancem; zaměstnavatelem; pracovat "na sebe"; práce od-do; flexibilní pracovní doba; práce během rodičovské dovolené; sendvičová generace) - Na jakou práci se hodíme? Existuje pouze jedna vhodná práce/kariéra? V čem jsme dobří a jak na to přijít? Specializace nebo "všeumělství"? Svoboda nebo/a peníze? - Jistota a nejistota v práci. - Efektivita v osobním i pracovním životě. Tento předmět vznikl díky projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Projekce (statická, dynamická)
 • Domácí příprava na výuku - 31 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 24 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Slaďování pracovního a osobního života ke spokojenosti všech zúčastněných je nikdy nekončícím procesem - Co vyhovuje nezadanému jedinci, již nemusí vyhovovat páru či rodině s malými dětmi; Co lze lehce aplikovat v malé firmě, může být obtížné ve velké korporaci; Co funguje u určitých lidí, nefunguje u jiných.Cílem předmětu je poukázat na možnosti, jak je možné slaďovat osobní a pracovní život skrze změny společenské (např. změny v legislativě, změna stereotypů), firemní (např. zavedení flexibilních úvazků) či osobní (např. zvýšením efektivity při zkrácení času na práci, duševní hygiena). Výzkumy ukazují, že slaďování je přínosné nejen pro pracujícího člověka, ale i pro jeho/její okolí (rodinu, přátele) a často se projeví i ekonomicky ve vyšší efektivitě a zisku. Předpoklady (např. splnění jiného předmětu) (česky/anglicky)
- Porozumí možnostem, jak je možné slaďovat pracovní a osobní život - změnami na osobní úrovni i systémovými změnami. - S využitím získaných znalostí je schopen samostatně a tvůrčím způsobem řešit dilemata a etické otázky v této oblasti. - Je schopen navrhnout systémové změny vedoucí k lepší kvalitě života pracovníků organizace.
Předpoklady
Bez vstupních předpokladů. Pracovní zkušenost výhodou.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozhovor

Docházka (max. 2 x 1,5 hodiny absence) Domácí příprava na hodiny (např. četba) Vypracování kazuistiky nebo alternativní práce dle požadavků lektora.
Doporučená literatura
 • " Fried, J., &Heinemeier, D. H. (2010). Restart. Brno: Jan Melvil..
 • Arden, P. (2006). WhateverYouThink, ThinktheOpposite. PenguinPutnam.
 • Assländer, F., &Grün, A. (2010). Time management jako duchovní úkol. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství..
 • Babauta, L. (2010). Zen a hotovo. Brno: Jan Melvil..
 • Dyer, W. (2004). ThePowerofIntention. Carlsbad, CA: Hay House..
 • Erikson, E. H. (2002). Dětství a společnost. Praha: Argo..
 • Ferris, T. (2010). Čtyřhodinový pracovní týden. Brno: Jan Melvil..
 • Hodgkinson, T. (2011). Jak být volný. Brno: Jota..
 • Junová, B. (2012). Čas pro změnu..k rovnováze práce a soukromí. E-book stažený z: http://www.pracenadalku.cz/portals/0/ebook/cas-pro-zmenu-pdf.pdf.
 • Rydvalová, R., & Junová, B. (2011). Jak sladit práci a rodinu .. a nezapomenout na sebe. Praha: Grada..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2014) Obory z oblasti psychologie 2 Zimní