Předmět: Základy sociologie

« Zpět
Název předmětu Základy sociologie
Kód předmětu PCH/ZSOCB
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kalenda Jan, Mgr. Ph.D.
  • Řehan Vladimír, doc. PhDr.
Obsah předmětu
Stručná historie světové a naší sociologie. Charakteristika současné sociologie, systém sociologie. Společnost a její struktura. Postavení jedince ve skupině a společnosti. Úloha kultury v životě společnosti. Masová kultura. Socializační proces. Sociologický výzkum.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
  • Domácí příprava na výuku - 100 hodin za semestr
Výstupy z učení
Stručná historie světové a naší sociologie. Charakteristika současné sociologie, systém sociologie. Společnost a její struktura. Postavení jedince ve skupině a společnosti. Úloha kultury v životě společnosti. Masová kultura. Socializační proces. Sociologický výzkum.
Po absolvování student aktivně porozumí základním sociologickým pojmům. Bude schopen aplikovat teoretické poznatky v praxi.
Předpoklady
Předpoklady žádné nejsou.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Seminární práce

V docházce minimálně dvě absence. Seminární práce.
Doporučená literatura
  • Buriánek, J.:. Sociologie. Praha: Fortuna 1996..
  • Havlík, R.:. Úvod do sociologie. Praha: Karolinum 1995..
  • Jandourek, J.:. Sociologický slovník. Praha: Portál 2001..
  • Keller, J.:. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství 1997..
  • Linhart, J, Petrusek,M.:. Velký sociologický slovník I., II. Praha: Karolinum 1996..
  • Petrusek,M.:. Sociologické školy, směry, paradigmata. Praha: Sociologické nakl. 1994..
  • Reichel, J. (2004). Kapitoly systematické sociologie. Praha: Eurolex Bohemia.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 1 Zimní